Hva finnes her

Hva finnes her

Hjertet i Keiserdalen er snekkerverkstedet, men Keiserdalen er mye mer enn et verksted. Kesierdalen Bruk er et lite småbruk med eng, frukttrær. små grønnsakshager, katt, høner og karpefisk. Sommeren 2020 ble også enga hjemstedet for to rødkoller, en gammel norsk kurase. Alt er omkranset av en liten skog som vi driver for å ta ut snekkervirke og ved.


I Keiserdalen finnes alle norske tresorter samlet - og også noen som ikke er så norske. Vi vil jobbe videre med denne samlingen for kunne vise den fram og formidle kunnskap om tre som verdi og ressurs. Det latinske navnet for tre er arbor, og et arboret er en samling av trær. Arboretet i Keiserdalen skal være til rekreasjon og formidling. Når vi har kommet videre i arbeidet med å dokumentere arbortetet, vil vi også legge ut mer informasjon her.


Når vi inviterer til åpent verksted og markedsdager i Keiserdalen, vil også bruktboden vår "Keiserens brukte" være åpen. Vi har også som mål å etterhvert kunne selge små trær og planter og mer av det vi kan høste her i Keiserdalen.


Om du besøker Keiserdalen, er du alltid velkommen til å rusle en tur i den grønne enga, skumre ved en av dammene eller nyte skogens ro.